Има разлика между заплитания и сплъстявания. Заплитанията са хлабаво оформени и обикновено се появяват във външната козина. Те не включват големи площи и не са плътно притиснати. За кучета, които не са прекалено чувствителни, те могат да бъдат премахнати с разресване.

Сплъстяванията се появяват, когато заплитанията излизат извън контрол. Козината се слепва плътно. Те могат да се образуват върху кожата, под горния слой на козината. При сресване, ако не прекарвате четката до кожата, в подкосъма все още могат да се образуват сплъстявания, дори ако външният слой на козината на кучето Ви изглежда добре. Разресването на сплъстявания отнема много време и е изключително болезнено за Вашето куче. Дори може да доведе до ожулвания по кожата му. Възможно е само избръсване на сплъстените места, но това ще доведе до неравномерна козина, поради различната дължина на участъците. За да премахнете сплъстена козина, без да наранявате кучето си, е необходимо тя да се обръсне много близо до кожата, за да се достигне под сплъстяванията. Това е единственият начин да премахнете сплъстявания, без да причинявате повече болка на кучето си. Избръсването на останалата част от несплъстената козина, й позволява да израсне отново равномерно.