Времето, което е необходимо за груминг, варира в зависимост от породата и услугата, но обикновено може да планирате продължителност между 1-3 часа. Експресни услуги могат да бъдат организирани при изискване, съкращавайки времето за обслужване. Дребни услуги, като например подрязване на нокти, отнемат около 10 минути и не е необходимо запазване на час (при наличност на свободно време).