Да, разбира се! Ние се стараем да се погрижим за всички. Оценяваме, обаче, ако бъдем информирани преди началото на груминга за евентуални поведенчески проблеми, за да можем да се подготвим за тях и да гарантираме, че всички в салона са в безопасност.