Барбициден разтвор

Регистриран от EPA болничен дезинфектант за всички салонни инструменти. Гермицидно, фунгицидно, вируцидно и псевдомонацидно. Дезинфекцира ножици, гребени, четки и салонни повърхности. Металите могат да се потапят с часове. Прави бистър син разтвор с приятен аромат. Напълно биоразградим.

Една част за разреждане до 32 части вода правят болничен дезинфекционен разтвор. Този продукт ясно демонстрира важността за клиентите и персонала, която отдавате на чистотата. За да остане ефективен, барбицидът трябва да се сменя ежедневно.

Количество: 473мл

Производител: King Research, Inc., САЩ