Предназначен за кучета над 6 месеца.

Срок на действие: 6 месеца след отварянето на опаковката.

Активно вещество: Диазинон ( Diazinon )

Водоустойчив. Дължина 65 см.

Дозировка: 1 нашийник за животно.

Нашийникът се поставя свободно около шията на кучето. Излишният край се отрязва. Нашийникът постоянно отделя Диазинон, който се разпространява по кожата на кучето. Бълхите по него контактуват с Диазинона и умират.

Карентен срок: Не се изисква за прицелните видове.

Да се съхранява в затворена опаковка при стайна температура (15- 25 ºС ).

Неизползваната част от нашийника, неактивният нашийник и опаковката да се изхвърлят като химически отпадък съгласно действащото законодателство.

Необходимо е да се пази от деца. Да се пази далеч от храни и хранителни продукти. Не трябва да се яде, пие, пуши по време на поставянето на нашийника. Контактът с кожата трябва да се сведе до минимум. След поставянето му се измиват ръцете. В случай на неразположение, се търси лекарски съвет и се показва опаковката.

Противопоказания: Да не се използва при болни и възстановяващи се животни, със заболявания на черния дроб, свръхчувствителни към органофосфорни съединения, по-малки от 6 месеца, както и при животни в период на бременност или кърмене.

Да не се позволява на животното да захапва нашийника.

Интоксикации, типични за органофосфорни съединения, се срещат рядко.

Да не се комбинира с други препарати, съдържащи органофосфорни съединения, или със препарати, които не могат да се комбинират с органофосфорни съединения.

При предозиране се наблюдават мускулни конвулсии, повръщане, загуба на рефлекси, кома. Първа помощ – отстраняване на нашийника. Антидот – Атропин.

Срок на годност: 6 години в добре затворени оригинални опаковки.

Производител: Беафар Б.В., Дростенкамп 3, 8101 БХ Раалте, Холандия